مشتریان پرشیا شبکه


مدیریت تجهیزات پزشکی و مدیریت سلامت مهمترین حوزه فعالیت پرشیا شبکه را تشکیل می دهند. به همین جهت هم عمده مشتریان ما دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانهای خصوص و دولتی و بخش های مرتبط با سلامت سازمانهای بزرگ می باشند. 

مراکزی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان انتقال خون استان تهران و خیلی از استان‌های دیگر، اکثر دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان‌های زیر مجموعه آنها شامل دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران،  ایران، مشهد، بوشهر، لرستان، زنجان، اصفهان، هرمزگان، قم، یزد، بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانهای خصوصی شامل بیمارستان آتیه، بیمارستان آراد، بیمارستان مهراد، بیمارستان بعثت همدان، بیمارستان مهر اهواز، مرکز خیریه کهریزک استان البرز، مجتمع دارویی هلال ایران و ... از خدمات پرشیا شبکه استفاده کرده اند.

دیدگاه ها و بازخوردهای دریافتی از مشتریان همواره راهنمای ما در ادامه فعالیت بوده است. برخی از نظرات مشتریان ما به شرح زیر می باشد:

نظرات مشتریان ما