نمایشگاه تجهیزات پزشکی هرمزگان


غرفه پرشیا شبکه در نخستین نمایشگاه تجهیزات پزشکی هرمزگان

 

نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی Hormoz Health با حضور معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو ، مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور ، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و معاون اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش صبح روز یازدهم دی ماه نود وسه در تالار شهر جزیره کیش افتتاح شد.

غرفه پرشیا شبکه در نخستین نمایشگاه تجهیزات پزشکی هرمزگان 

نخستین نمایشگاه تجهیزات پزشکی هرمزگانپرشیا شبکه به همراه پنجاه و هشت شرکت دیگر در این نمایشگاه حضور داشت. مدیران تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور در غرفه پرشیا شبکه با مجموعه نرم افزارهای شرکت آشنا شدند و پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص طرح های وسعه نرم افزارهای حوزه تجهیزات پزشکی با ما به اشتراک گذاشتند.


 نظرات مشتریان ما