استخدام در پرشیا شبکه


پرشیا شبکه همیشه به دنبال جذب همکاری کارشناسان و متخصصی علاقه مند به حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات پرشکی است. 

در صورتیکه مایل هسنید در یکی از مشاغل زیر با پرشیا شبکه همکاری کنید لطفا فرم درخواست همکاری با پرشیا شبکه را تکمیل فرمایید.

استخدام کارشناس پشتیبانی فنی
استخدام برنامه‌نویس Front End

نظرات مشتریان ما