سازمان‌های همکار


پرشیا شبکه همیشه این  امکان را داشته است تا بتواند از همکاری و مشاوره سازمانهای پیشرو و موفق  کشور بهره مند باشد. فهرست تعدای از شرکتها و سازمانهای همکار ما به شرح زیر است:


ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی
تجربیات گرانقدر مدیران ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی مشاور پرشیا شبکه در امور رسانه ای  است.
Paysa
شرکت پایسا - پایدار سامانه افزار
شرکت پایسا یکی از همکاران پرشیا شبکه در تدوین استراتژی فنی و توسعه زیرساختهای نرم افزاری است.
وب سایت Jobinja
وب سایت Jobinja مشاور پرشیا شبکه در امور استخدامی و استعدادیابی است. 
Mizban
شرکت میزبان (بهین ارتباطات فرگیر) 
تامین فضای اینترنتی و میزبانی وب سایتهای پرشیا شبکه بر عهده شرکت میزبان است. 

 

نظرات مشتریان ما